Avís Legal i Política de Privacitat


Gestión Integral de Redes Asistenciales, S.L. a través del seu producte Hogar Dental, ofereix als seus Usuaris serveis mèdics odontològics.

Dades identificatives del titular del web


En compliment del deure d'informació estipulat en la normativa aplicable de protecció de dades de caràcter personal, així com en l'article 10 de la Llei 34/2002 de 11 de juliol de Serveis de la Societat de la Informació i de Comerç Electrònic, es comunica que el web hogardental.es és titularitat de Gestión Integral de Redes Asistenciales, S.L. amb CIF B86297264 i domicili social al C/ Menéndez Pidal, 43, Blq. B, Pta 1ª, 28036, Madrid, inscrita al Registre Mercantil de Madrid, tom 29318, foli 30, full M-527748.

La present informació conforma i regula les condicions d'ús, les limitacions de responsabilitat i les obligacions que els usuaris de la pàgina web assumeixen i es comprometen a respectar.

Condicions d'ús

La simple i mera utilització de la Pàgina atorga la condició de Usuari de la pàgina, bé sigui persona física o jurídica i, obligatòriament, implica l'acceptació completa, plena i sense reserves de totes i cadascuna de les clàusules i condicions generals incloses en l'Avís Legal i les condicions de l'ús de hogardental.es, la finalitat és informar a l'usuari que navegui per aquesta web de tots els productes que comercialitza Gestión Integral de Redes Asistenciales, S.L. en qualsevol de les seves varietats. Si l'Usuari no estigués d'acord amb les clàusules i condicions d'ús d'aquest Avís Legal, s'abstindrà d'utilitzar la pàgina.

Aquest Avís Legal està subjecte a canvis i actualitzacions, de manera que la versió publicada per Gestión Integral de Redes Asistenciales, S.L. pot ser diferent en cada moment en què l'Usuari accedeixi al Portal. Per tant, l'Usuari ha de llegir l'Avís Legal en totes i cadascuna de les ocasions en que accedeixi a la Pàgina.

A través de la Pàgina, Gestión Integral de Redes Asistenciales, S.L. facilita als Usuaris l'accés i la utilització de diversos continguts publicats per mitjà d'Internet per Gestión Integral de Redes Asistenciales, S.L. o per tercers autoritzats.

L'Usuari està obligat i es compromet a utilitzar la pàgina i els continguts de conformitat amb la legislació vigent, amb l'Avís Legal i amb qualsevol altre avís o instruccions posats en el seu coneixement, bé sigui per mitjà d'aquest Avís Legal o en qualsevol altre lloc dins els continguts que conformen la Pàgina, així com amb les normes de convivència, la moral i bons costums generalment acceptades.

A aquest efecte, l'Usuari s'obliga i compromet a NO utilitzar qualsevol dels continguts amb fins o efectes il·lícits, prohibits en l'Avís Legal o per la legislació vigent, lesius dels drets i interessos de tercers, o que de qualsevol forma puguin danyar, inutilitzar, sobrecarregar, deteriorar o impedir la normal utilització dels continguts, els equips informàtics o els documents, arxius i tota classe de continguts emmagatzemats en qualsevol equip informàtic propis o contractats per Gestión Integral de Redes Asistenciales, S.L., d'altres Usuaris o de qualsevol usuari d'Internet (hardware i software).

L'Usuari s'obliga i es compromet a no transmetre, difondre o posar a disposició de tercers qualsevol classe de material contingut en la Pàgina, com ara informacions, textos, dades, continguts, missatges, gràfics, dibuixos, arxius de so i/o imatge, fotografies, enregistraments, programari, logotips, marques, icones, tecnologia, fotografies, enllaços, disseny gràfic i codis font, o qualsevol altre material al qual tingués accés en la seva condició d'Usuari de la Pàgina, sense que aquesta enumeració tingui caràcter limitatiu.

Així mateix, de conformitat amb tot això, l'Usuari no podrà:

 • Reproduir, copiar, distribuir, posar a disposició o de qualsevol altra forma comunicar públicament, transformar o modificar els continguts, llevat que es compti amb l'autorització escrita i explícita de Gestión Integral de Redes Asistenciales, S.L., que és titular dels corresponents drets, o bé que això resulti legalment permès.
 • Suprimir, manipular o, de qualsevol forma, alterar el "copyright" i altres dades identificatives de la reserva de drets de Gestión Integral de Redes Asistenciales, S.L. o dels seus titulars, de les empremtes i/o identificadors digitals, o de qualssevol altres mitjans tècnics establerts per al seu reconeixement.
 • L'Usuari s'haurà d'abstenir d'obtenir, i fins i tot d'intentar obtenir, els continguts utilitzant mitjans o procediments diferents dels que, segons els casos, s'hagin posat a la seva disposició a aquest efecte, o s'hagin indicat a aquest efecte en les pàgines web on es trobin els continguts o, en general, dels que s'utilitzin habitualment a Internet a aquest efecte sempre que no comportin un risc de dany o inutilització de la Pàgina, i/o dels continguts.

Propietat intel·lectual

Totes les marques, noms comercials o signes distintius de qualsevol classe que apareixen a la Pàgina són propietat de Gestión Integral de Redes Asistenciales, S.L. o, si escau, de tercers que han autoritzat el seu ús, sense que pugui entendre que l'ús o accés al Portal i/o als continguts atribueixi a l'Usuari dret algun sobre les citades marques, noms comercials i/o signes distintius, i sense que puguin entendre cedits a l'Usuari, cap dels drets d'explotació que existeixen o puguin existir sobre aquests continguts.

De la mateixa manera, els continguts són propietat intel·lectual de Gestión Integral de Redes Asistenciales, S.L., o de tercers si és el cas; per tant, els drets de propietat intel·lectual són titularitat de Gestión Integral de Redes Asistenciales, S.L. o de tercers que han autoritzat el seu ús a Gestión Integral de Redes Asistenciales, S.L. i és a aquests a qui correspon l'exercici exclusiu dels drets d'explotació dels mateixos en qualsevol forma i, en especial, els drets de reproducció, distribució, comunicació pública i transformació, i no s'entenen cedits ni s'autoritza la seva utilització, en cap cas, als usuaris de la Pàgina tret que s'obtinguin aquests drets per escrit del legítim titular dels mateixos.

La utilització no autoritzada de la informació continguda en aquesta web, així com la lesió dels drets de Propietat Intel·lectual o Industrial de Gestión Integral de Redes Asistenciales, S.L. o de tercers inclosos en la Pàgina que hagin cedit continguts, donarà lloc a les responsabilitats legalment establertes.

Hiperenllaços

Aquelles persones que es proposin enllaçar entre la seva pàgina web i la Pàgina, hauran d'observar i complir les condicions següents:
 • No serà necessària autorització prèvia quan l'Hiperenllaç permeti únicament l'accés a la pàgina d'inici, però no podrà reproduir-la de cap manera. Qualsevol altra forma de Hiperenllaç requerirà l'autorització expressa i inequívoca per escrit per part de Gestión Integral de Redes Asistenciales, S.L.
 • Es restringeix l'Hiperenllaç a pàgines que continguin temes, noms, materials o informació inapropiats, profans, difamatoris, il·legals, obscens, indecents o il·lícits, ni materials o informació que violin qualsevol dret de propietat intel·lectual, drets de privacitat o publicitat pertinents.
 • No es crearan "marcs" ("frames") amb les pàgines web ni sobre les pàgines web de Gestión Integral de Redes Asistenciales, S.L.
 • No es realitzaran manifestacions o indicacions falses, inexactes, o ofensives sobre Gestión Integral de Redes Asistenciales, S.L., els seus directius, els seus empleats o col·laboradors, o de les persones que es relacionin en la Pàgina per qualsevol motiu, o dels Usuaris de les Pàgina, o dels continguts subministrats.
 • No es declararà ni es donarà a entendre que Gestión Integral de Redes Asistenciales, S.L. ha autoritzat l'Hiperenllaç o que ha supervisat o assumit de qualsevol forma els continguts oferts o posats a disposició de la pàgina web en la qual s'estableix el Hiperenllaç.
 • La pàgina web en la qual s'estableixi l'Hiperenllaç només podrà contenir l'estrictament necessari per a identificar el destí del Hiperenllaç.
 • La pàgina web en la qual s'estableixi l'Hiperenllaç no contindrà informacions o continguts il·lícits, contraris a la moral i als bons costums generalment acceptats ia l'ordre públic, així com tampoc contindrà continguts contraris o que vulnerin a qualsevol dret de tercers.

Disponibilitat de la pàgina

Gestión Integral de Redes Asistenciales, S.L. no garanteix la inexistència d'interrupcions o errors en l'accés a la Pàgina, als seus continguts, ni que aquests es trobin actualitzats, encara que desenvoluparà els seus millors esforços per a, si escau, evitar-los, los o actualitzar-los. Per tant, Gestión Integral de Redes Asistenciales, S.L. no es responsabilitza dels danys o perjudicis de qualsevol tipus produïts en l'Usuari que portin causa d'errors o desconnexions a les xarxes de telecomunicacions que produeixin la suspensió, cancel·lació o interrupció del servei del Portal durant la prestació del mateix o amb caràcter previ.

Gestión Integral de Redes Asistenciales, S.L. exclou, amb les excepcions previstes en la legislació vigent, qualsevol responsabilitat pels danys i perjudicis de tota naturalesa que puguin deure a la falta de disponibilitat, continuïtat o qualitat del funcionament de la Pàgina i dels continguts, al no compliment de l'expectativa d'utilitat que els usuaris haguessin pogut atribuir a la Pàgina i als continguts.

La funció dels Hiperenllaços que apareixen en aquesta web és, exclusivament, la d'informar l'usuari sobre l'existència d'altres webs que contenen informació sobre la matèria. Aquests Hiperenllaços no constitueixen suggeriment ni recomanació.

Gestión Integral de Redes Asistenciales, S.L. no es fa responsable dels continguts d'aquestes pàgines enllaçades, del funcionament o utilitat dels Hiperenllaços ni del resultat d'aquests enllaços, ni garanteix l'absència de virus o altres elements en els mateixos que puguin produir alteracions en el sistema informàtic (hardware i software), els documents o els fitxers de l'usuari, excloent qualsevol responsabilitat pels danys de qualsevol classe causats a l'usuari per aquest motiu.

L'accés a la Pàgina no implica l'obligació per part de Gestión Integral de Redes Asistenciales, S.L. de controlar l'absència de virus, cucs o qualsevol altre element informàtic danyós. Correspon a l'Usuari, en tot cas, la disponibilitat d'eines adequades per a la detecció i desinfecció de programes informàtics nocius. Per tant, Gestión Integral de Redes Asistenciales, S.L. no es fa responsable dels possibles errors de seguretat que es puguin produir durant la prestació del servei de la Pàgina, ni dels possibles danys que puguin causar-se al sistema informàtic de l'usuari o de tercers (hardware i software), els fitxers o documents emmagatzemats en el mateix, com a conseqüència de la presència de virus a l'ordinador de l'usuari utilitzat per la connexió als serveis i continguts del web, d'un mal funcionament del navegador o de l'ús de versions no actualitzades del mateix.

Qualitat de la pàgina

Atès l'entorn dinàmic i canviant de la informació i serveis que es subministren per mitjà de la Pàgina, Gestión Integral de Redes Asistenciales, S.L. realitza la seva major esforç per garantir la completa veracitat, exactitud, fiabilitat, utilitat i/o actualitat dels continguts.

La informació continguda en les pàgines que componen aquest Portal es posa a disposició dels interessats amb caràcter informatiu, consultiu, divulgatiu i publicitari, entre d'altres.

Limitació

Gestión Integral de Redes Asistenciales, S.L. exclou tota responsabilitat per les decisions que l'Usuari pugui prendre basat en aquesta informació quan la mateixa sigui correcta, així com per les possibles incidències alienes a Gestión Integral de Redes Asistenciales, S.L. La informació està sotmesa a possibles canvis diaris sense previ avís del seu contingut per ampliació, millora, correcció o actualització dels continguts.

Notificacions

Totes les notificacions i comunicacions realitzades per les parts seran vàlides de conformitat amb els mitjans admesos en Dret. Les relatives a la present Pàgina es consideraran eficaços, a tots els efectes, si es realitzen a través de la pròpia pàgina.

Disponibilitat dels continguts

La prestació del servei de la Pàgina i dels Continguts té, en principi, durada indefinida. Gestión Integral de Redes Asistenciales, S.L., no obstant i sense perjudici dels drets contractualment assumits, queda autoritzada per a donar per acabada o suspendre la prestació del servei de la pàgina i/o de qualsevol dels continguts en qualsevol moment. Quan això sigui raonablement possible, Gestión Integral de Redes Asistenciales, S.L. advertirà prèviament l'acabament o suspensió de la Pàgina.

Tractament de reclamacions

Gestión Integral de Redes Asistenciales, S.L. posa a disposició dels seus clients un Servei d'Atenció al Client, al qual es pot contactar a través de info@hogardental.es o per correu postal a la següent adreça: Gestión Integral de Redes Asistenciales, S.L., C/ Menéndez Pidal 43, Blq. B, Pta 1ª, 28036, Madrid.

La constància de la queixa es verificarà a través d'un justificant escrit o en un altre suport durador.

Les reclamacions que puguin presentar els Usuaris que ostentin la condició de consumidors en els termes de la legislació vigent, seran tractades pel Servei d'Atenció al Client de Gestión Integral de Redes Asistenciales, S.L., seran respostes pel mitjà adequat en el termini màxim de 30 dies.

En cas de reclamació o resposta desestimatòria per Gestión Integral de Redes Asistenciales, S.L., el consumidor pot dirigir-se als organismes de consum de la seva comunitat autònoma o recórrer a la plataforma del REGLAMENT (UE) 524/2013 del Parlament Europeu i del Consell, de 21 de maig, sobre resolució de litigis en línia en matèria de consum (http://ec.europa.eu/odr).

Jurisdicció

Per a les qüestions se suscitin sobre la interpretació, aplicació i compliment d'aquest Avís Legal, així com de les reclamacions que puguin derivar-se del seu ús, totes les parts que intervenen es sotmeten als Jutjats i Tribunals espanyols de conformitat amb la normativa processal vigent.

Legislació aplicable

L'Avís Legal es regeix per la legislació espanyola i la normativa de protecció de dades personals que resulti d'aplicació.POLÍTICA DE PRIVACITAT

1. INFORMACIÓ BÀSICA


Responsable Gestión Integral de Redes Asistenciales, S.L.
Finalitat Atenció de sol·licituds relacionades amb la prestació de serveis i compliment d'obligacions contractuals i precontractuals en relació a prestacions mèdiques odontològiques.
Legitimació Consentiment de l'interessat
Destinataris Xarxa de clíniques dentals col·laboradores de Gestión Integral de Redes Asistenciales, S.L.
Administracions i organismes públics per al compliment d'obligacions directament exigibles als Gestión Integral de Redes Asistenciales, S.L.
Drets Accedir, rectificar i suprimir les dades, així com altres drets, com s'explica en la Informació Addicional.
Informació addicional Consulteu la informació addicional i detallada sobre Protecció de Dades.


2. INFORMACIÓ ADDICIONAL

Gestión Integral de Redes Asistenciales, S.L., en el seu compromís amb la protecció de les Dades Personals dels seus clients, i com a màxim garant de la privacitat dels mateixos, ha realitzat una revisió de tots els seus processos de negoci i, especialment, d'aquells que impliquen un tractament de dades personals, adequant-los a les noves exigències de la normativa comunitària (Reglament General de Protecció de Dades, RGPD), implementat les mesures de seguretat adequades atenent els resultats obtinguts de l'anàlisi de riscos realitzat i ha actualitzat les seves polítiques de privacitat i Avís Legal.

A efectes de seguretat tècnica i diagnòstic de sistemes, de manera anonimitzada o pseudonimizada, Gestión Integral de Redes Asistenciales, S.L. podrà registrar l'adreça IP (número d'identificació de l'accés a Internet del dispositiu, que permet als dispositius, sistemes i servidors reconèixer-se i comunicar-se entre si). Aquesta informació podrà ser també emprada amb finalitats analítiques de rendiment web.

De conformitat amb el que disposa la normativa aplicable de protecció de dades de caràcter personal, l'Usuari i/o Client de Gestión Integral de Redes Asistenciales, S.L. queda informat del següent:

RESPONSABLE DE TRACTAMENT

És responsable del tractament de les dades facilitades de forma voluntària per l'usuari l'empresa: Gestión Integral de Redes Asistenciales, S.L. amb domicili en C/ Menéndez Pidal 43, Blq. B, Pta 1ª, 28036, Madrid.

Així mateix, s'informa de l'adreça de correu electrònic de contacte del delegat de Protecció de Dades de GESTIÓ INTEGRAL DE XARXES ASSISTENCIALS, S.L .: dpd@giramed.com.

FINALITATS DEL TRACTAMENT

Les dades personals aportades pels usuaris i/o Clients de Gestión Integral de Redes Asistenciales, S.L. seran incorporades a un Registre de Tractaments titularitat de Gestión Integral de Redes Asistenciales, S.L. i seran tractades amb la finalitat de desenvolupar la relació contractual i/o precontractual establerta entre les parts, així com per rebre comunicacions informatives promocionals de serveis prestats per Gestión Integral de Redes Asistenciales, S.L., a través de mitjans telefònics, electrònics, postals o altres formes de comunicació a distància, relatives a l'àmbit sanitari i odontològic.

A més a són finalitats les següents:

 • La gestió i control dels serveis oferts a través de la pàgina web, el telèfon o el correu electrònic, relacionats amb l'assessorament i la prestació de serveis que poguessin requerir la seva derivació a professionals d'àmbit de l'assistència sanitària.
 • Gestionar els Usuaris del Lloc Web i, si escau, l'activació i administració de l'alta com a usuari en l'àrea reservada del lloc web.
 • Prestar els serveis inclosos en el Lloc Web i/o facilitar la informació sol·licitada, ja sigui via web, per correu electrònic o telefònicament. Les trucades telefòniques podran ser gravades per seguretat i amb la finalitat de garantir la qualitat del servei. Els correus electrònics podran reportar una confirmació de la seva recepció i lectura.
 • Gestionar la relació contractual o comercial establerta entre Gestión Integral de Redes Asistenciales, S.L. i els usuaris i/o clients.
 • Gestionar el compliment de les obligacions contractuals o extracontractuals assumides per Gestión Integral de Redes Asistenciales, S.L.

Igualment, en cada procés on l'usuari faciliti les seves dades personals, serà informat del caràcter obligatori o facultatiu de la complimentació, i de les conseqüències de no subministrar.

L'Usuari i/o Client podrà revocar, en qualsevol moment, el consentiment atorgat pel que fa a l'enviament de comunicacions informatives promocionals relatives a serveis de Gestión Integral de Redes Asistenciales, S.L. mitjançant els mecanismes habilitats a l'efecte com, per exemple, sol·licitant la baixa de l'enviament de comunicacions promocionals a través de l'enviament d'un correu electrònic a l'adreça dpd@giramed.com, inclosa en totes les comunicacions comercials i/o comunicant-ho al professional que l'atengui.

L'Usuari i/o Client autoritza expressament a Gestión Integral de Redes Asistenciales, S.L. el tractament de les dades personals que li proporcioni amb caràcter previ i/o durant la prestació del servei per a la finalitat anteriorment descrita, entre els quals podran figurar aquells relatius a la salut de les persones, a la comissió d'infraccions penals o administratives, o aquells altres que poguessin revelar l'origen ètnic o racial, opinions polítiques, conviccions religioses o filosòfiques, afiliació sindical, dades genètiques i/o biomètrics, o qualsevol altra informació relacionada amb el servei prestat.

Gestión Integral de Redes Asistenciales, S.L. podrà comunicar a la xarxa de col·laboradors dades de caràcter identificatiu de l'Usuari i/o Client de Gestión Integral de Redes Asistenciales, S.L. com, per exemple, nom, cognoms i telèfon de contacte, així com la informació i/o documentació necessària relacionada amb el servei contractat, per al compliment de les finalitats del mateix, i la negativa impossibilitaria la seva prestació.

Així mateix, Gestión Integral de Redes Asistenciales, S.L. podrà comunicar les dades d'Usuaris i/o Clients a aquells organismes públics o parts implicades, quan fos estrictament imprescindible per a l'execució del servei contractat i/o existeixi una obligació o habilitació legal que així ho requereixi.

L'Usuari i/o Client de Gestión Integral de Redes Asistenciales, S.L. garanteix que les dades aportades són veritables, exactes, completes i actualitzades, sent responsable de qualsevol dany o perjudici, directe o indirecte, que pogués ocasionar com a conseqüència de l'incompliment d'aquesta obligació.

En el cas que les dades aportades pertanyessin a un tercer, l'Usuari i/o Client, garanteix que ha informat a aquest tercer dels aspectes continguts en aquesta clàusula i obtingut la seva autorització explícita per facilitar les seves dades a Gestión Integral de Redes Asistenciales, S.L. per als fins assenyalats, o de qui l'ha de prestar en el seu nom en cas que aquest sigui menor de 16 anys o incapaç.

INFORMACIÓ SOBRE EL TRACTAMENT DE DADES PER A ENVIAMENT DE COMUNICACIONS

Les dades empleats, o facilitats, en les comunicacions informatives i/o promocionals són tractats per Gestión Integral de Redes Asistenciales, S.L. per a finalitats consistents en l'enviament de comunicacions electròniques de naturalesa informativa sobre serveis, activitats, publicacions, celebracions, felicitacions i esdeveniments socials i professionals que puguin ser d'interès de l'Usuari i/o Client.

Gestión Integral de Redes Asistenciales, S.L. li recorda que el consentiment per a l'enviament d'aquestes comunicacions podrà ser revocat en tot moment per l'Usuari i/o Client mitjançant la utilització dels mecanismes habilitats a aquest efecte en cadascuna de les comunicacions rebudes.

El criteri de conservació de les dades tindrà base a la manifestació contrària al tractament per part seva. En tot cas, es poden exercir els drets d'accés, rectificació o supressió, limitació del seu tractament, oposició i portabilitat mitjançant correu electrònic al Delegat de Protecció de Dades: dpd@giramed.com o per correu postal a l'adreça: C/ Menéndez Pidal, 43, Blq. B, Pta 1ª, 28036, Madrid, adjuntat fotocòpia del DNI o document equivalent.

DADES PERSONALS DE TERCERS

En el cas que les dades personals fossin aportades per persona diferent de l'Usuari i/o Client de Gestión Integral de Redes Asistenciales, S.L. o titular de les dades, que actuï en qualitat de representant d'aquest, dit representant garanteix que ha informat del contingut de la present clàusula al titular de les dades que facilita i ha obtingut la seva autorització explícita, o de qui l'ha de prestar en nom seu, en cas que aquest sigui menor de 16 anys o incapaç, per facilitar les seves dades a Gestión Integral de Redes Asistenciales, S.L. amb les finalitats assenyalades. Igualment, garanteix que les dades aportades són exactes i actualitzades, sent responsable de qualsevol dany o perjudici, directe o indirecte, que pogués ocasionar com a conseqüència de l'incompliment d'aquesta obligació.

TERMINI DE CONSERVACIÓ DE LES DADES PERSONALS

Les dades personals proporcionades es conservaran mentre es mantingui la relació contractual; fins que no se sol·liciti la seva supressió per l'interessat, sempre que no hi hagi una obligació legal de conservació per a la formulació, exercici i defensa de reclamacions o quan es requereixi la seva conservació per a possibilitar l'aplicació d'algun benefici, descompte o avantatge promocional per al client, podent per tant mantenir-lo informat de promocions o descomptes en els nostres serveis o de tercers que puguin resultar del seu interès un cop finalitzat el contracte amb nosaltres.

En caso de que el Usuario y/o Cliente revoque su consentimiento prestado para el tratamiento de sus datos o ejercite los derechos de cancelación o supresión, sus datos personales se conservarán bloqueados a disposición de las Administraciones Públicas y de los Juzgados y Tribunales, para la atención de las posibles responsabilidades nacidas del tratamiento de los mismos, durante los plazos de prescripción de éstas.

LEGITIMACIÓ PER AL TRACTAMENT DE LES DADES PERSONALS

La base legal per al tractament de les dades personals dels Usuaris i/o Clients per part de Gestión Integral de Redes Asistenciales, S.L., resideix en les lletres a), b) i c) del número 1 de article 6 del Reglament (UE) 2016/679, de 27 d'abril.

Per tant, Gestión Integral de Redes Asistenciales, S.L. es troba legitimada per dur a terme el tractament de les dades personals en base a que:
 • L'Usuari i/o Client ha prestat el seu consentiment explícit per al tractament de les seves dades personals en el marc d'una relació contractual o precontractual per a l'atenció de la seva sol·licitud d'informació i/o execució de la prestació del servei, el que inclou el tractament de dades de salut.
 • L'Usuari i/o Client ha prestat el seu consentiment informat per a l'enviament de comunicacions comercials que poguessin ser del seu interès, per a la instal·lació de sistemes de seguiment que informen sobre hàbits de navegació segons la Política de Cookies, o per a l'enviament d'informació requerida a través de formularis de contacte.
 • Addicionalment s'informa a l'Usuari i/o Client que hi ha obligacions legals que requereixen del tractament de les dades personals, d'acord amb els serveis prestats.

CATEGORIES DE DESTINATARIS

Les dades personals d'Usuaris i/o Clients de Gestión Integral de Redes Asistenciales, S.L. podran ser comunicades a les següents categories d'interessats:
 • Xarxa de Clíniques Dentals amb els quals Gestión Integral de Redes Asistenciales, S.L. tinguin acords de col·laboració per possibilitar l'execució i el correcte compliment del contracte.
 • Els proveïdors de serveis informàtics, fins i tot serveis de "computació en el núvol".
 • Les administracions i organismes públics, per al compliment d'obligacions directament exigibles als Gestión Integral de Redes Asistenciales, S.L. i/o quan hi hagi l'habilitació legal corresponent.
Així mateix, si la seva relació amb Gestión Integral de Redes Asistenciales, S.L. és a través d'un contracte d'assegurances, de conformitat amb l'art. 99.7 de la Llei 20/2015, de 14 de juliol, i altres normes concordants, s'informa que les dades personals facilitades podran ser cedides a fitxers comuns per a la liquidació de sinistres, col·laboració estadística actuarial i elaboració d'estudis de tècnica asseguradora.

En tot cas, Gestión Integral de Redes Asistenciales, S.L. garanteix als seus Usuaris i/o Clients la confidencialitat i el secret de les comunicacions, sense perjudici de qualssevol intercepcions legals que poguessin, si escau, ordenar-se per les autoritats competents a aquest efecte.

TRANSFERÈNCIES INTERNACIONALS

En l'actualitat Gestión Integral de Redes Asistenciales, S.L. no realitza transferències internacionals de dades.

DRETS DELS INTERESSATS

L'Usuari i/o Client pot exercir davant Gestión Integral de Redes Asistenciales, S.L. els drets d'accés, rectificació o supressió, limitació del seu tractament, oposició, portabilitat, i a oposar-se a decisions individuals automatitzades. Així mateix, podran revocar el seu consentiment en cas que ho hagin atorgat per a alguna finalitat específica, podent modificar les seves preferències en tot moment.

L'Usuari i/o Client pot exercir qualsevol dels drets informats en el paràgraf anterior, mitjançant l'enviament d'un correu electrònic indicant el dret que exercita dirigit a Gestión Integral de Redes Asistenciales, S.L., adreça: dpd@giramed.com o bé mitjançant l'enviament d'una carta signada dirigida a Gestión Integral de Redes Asistenciales, S.L., C/ Menéndez Pidal 43, Blq. B, Pta 1ª, 28036, Madrid, adjuntant en ambdós casos una còpia del DNI, N.I.E o passaport i la documentació que, si escau, fonamenti la petició.

Addicionalment, s'informa a l'Usuari i/o Client que pot dirigir qualsevol tipus de reclamació en matèria de protecció de dades personals a l'Agència Espanyola de Protecció de Dades (https://www.agpd.es), Autoritat de Control de l'Estat espanyol.

ACTUALITZACIÓ DE LA POLÍTICA

Aquesta política ha estat actualitzada d'acord amb les exigències de la normativa comunitària de Protecció de Dades Personals, el Reglament General de Protecció de Dades (RGPD).

Així mateix, s'informa que la present política podrà ser modificada per causa de canvis en els requisits establerts per la legislació vigent en cada moment, per decisions judicials i canvis jurisprudencials, així com per canvis en l'actuació i estratègia empresarial de Gestión Integral de Redes Asistenciales, S.L. i les seves filials. La publicació i accés per part dels usuaris serà realitzada a través d'aquest mateix lloc, entenent-se que les relacions establertes amb els mateixos amb anterioritat al canvi es regiran per les normes previstes en el moment en què es va accedir al lloc web per al seu establiment.

Trucar